โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร


กิจกรรม "บางชัน 92 ปี สู่เวทีเพื่อลูกรัก

กิจกรรม“บางชัน 92 ปี สู่เวที เพื่อลูกรัก” นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดและให้โอวาท โดยมีคุณวรรณา สังข์ทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรม “บางชัน 92 ปี สู่เวทีเพื่อลูกรัก” และได้รับเกียรติจาก คุณนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ ส.ก. เขตคลองสามวา ได้กล่าวทักทายกับคณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง

นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ์ ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ และชมการแสดงของชมรมนาฏศิลป์ ชมรมโขนนักเรียน โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) และเยี่ยมชมงาน

สัมมนาและศึกษาดูงาน
สำนักงานเขตคลองสามวา 1-2 มี.ค.67

1-2 มีนาคม 2567 สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา เรื่อง การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ศึกษาดูงาน เรื่อง นวัตกรรม Education Sandbox ณ โรงเรียน อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง จ.ระยอง 

ตลาดนัดนิทรรศการ พัฒนาคุณภาพเครือข่าย

แข่งขันส้มตำลีลา ระดับชั้น ป.4-6 

👉👉ได้รับรางวัลชนะเลิศ🎉🎉🎉

#แข่งขันส้มตำลีลา ระดับชั้น ม.1-3 

👉👉ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 🎉🎉🎉


#ตลาดนัดนิทรรศการ พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา

#20 กุมภาพันธ์ 2567

#โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์(บุญมีอนุกูล)